EZS

(EZS) Elektronická zabezpečovací signalizace (Poplachový systém) je komplexem technického zařízení řešícího otázky zabezpečení majetku, osob a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého objektu či detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených prostor. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace jsou eliminovány následné materiální a jiné škody.

 

Použitím kombinace zabezpečovacího systému se systémem CCTV se dosáhne maximálního zabezpečení objektu.

lupič

ezs-zabezpecovaci-ustredna

Instalace a servis slaboproudých systémů