CCTV – Kamerové systémy

 komplet cctv

IPkamery

Kamerové systémy (CCTV) Kamerové systémy se již staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. V dnešní době bývají kamerové systémy často doplňkem a podporou Elektronické zabezpečovací signalizace případně Elektrické požární signalizace. Používají se především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy. Na základě následné analýzy archivovaných informací dochází ke zvýšené pravděpodobnosti dopadení pachatelů přestupků a trestních činů.

Městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS)
Jsou již běžnou součástí bezpečnostních a kontrolních systémů měst a obcí a slouží jako účinný prostředek ke znesnadňování podmínek pro páchání trestné činnosti. MKDS mají díky svému trvalému dohledu nad místy se zvýšenou koncentrací osob nebo nad místy s častými problematickými dopravními situacemi či pouličními přestupky (křižovatky, parkoviště, náměstí, nádraží…) i odstrašující psychologický efekt na chování občanů.

V dnešní době jsou systémy CCTV instalovány i v obytných domech za účelem ochrany společného majetku.

Info zde: Legislativní podmínky a ÚOOÚ – stanovisko

Instalace a servis slaboproudých systémů