EPS

Elektronická požární signalizace (EPS)
Systémy elektronické požární signalizace zabezpečují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Informace o vzniku požáru jsou předány na zvolené místo se stálou službou nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťujícím represivní zásah. Systémy se skládají z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

 Fotografie0065

 

Instalace a servis slaboproudých systémů